Mútne029 63
Tel: 0905 975 842
Email:tjmutne@gmail.com

TJ Družstevník Mútne

Pozýva všetkých svojich členov na výročnú, volebnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 18.7.2021 /nedeľa/ na Futbalovej tribúne v Mútniku o 18:00hod.

Program schôdze

1. Otvorenie a privítanie členov

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Správa o činnosti TJ

5. Správa o hospodárení TJ

6. Voľby do Výboru TJ

7. Voľba predsedu TJ

8. Zoznam členov a členstvo v TJ

9. Diskusia

10. Záver

    Marián Krišš

Predseda TJ Mútne

O KLUBE

Športový klub TJ Družstevník Mútne bol založený v roku 1967. Za ten čas sa v ňom vystriedalo veľa hráčov. Aktuálne súťažíme v piatich súťažiach a to: muži, dorast, starší a mladší žiaci a prípravka.

Najnovšie články

Partneri

Kontakt

Tel: 0905 975 842

Email: tjmutne@gmail.com