Mútne029 63
Tel: 0905 975 842
Email:tjmutne@gmail.com

V minulom týždni sa nám za pomoci malých futbalistov podarilo vysadiť vyše 50 kusov stromčekov okolo ihriska v Mútniku. Budú slúžiť hlavne na skrášlenie okolia ihriska a pripomínať nám krásu prírody. Poďakovanie patrí mladým futbalistom z prípravky a hlavne Pozemkovému spoločenstvu Bývalí urbarialisti obce Mútne za sponzorský dar v podobe sadeníc. Ďakujeme!!

O KLUBE

Športový klub TJ Družstevník Mútne bol založený v roku 1967. Za ten čas sa v ňom vystriedalo veľa hráčov. Aktuálne súťažíme v piatich súťažiach a to: muži, dorast, starší a mladší žiaci a prípravka.

Partneri

Kontakt

Tel: 0905 975 842

Email: tjmutne@gmail.com