Mútne029 63
Tel: 0905 975 842
Email:tjmutne@gmail.com

AkcieDajme spolu gól!!

20. marca 2020by Marián Krišš

Materská škola Mútne sa v sezóne 2019/20 po prvýkrát zapojila do projektu SFZ „Dajme spolu gól.“ Realizátorom projektu je Slovenský futbalový zväz. Cieľom projektu je spopularizovať futbal u detí už v predškolskom veku prostredníctvom športovo-pohybových aktivít.

Do projektu sa zapojilo 15 detí z našej MŠ. Tréningy prebiehajú od februára do mája (jarná sezóna), každú sobotu v čase od 9:00 do 10:00 hodiny. Realizovanie športovej prípravy týchto detí je v materskej škole a športovej hale, pod vedením trénera Petra Bugaja. Materská škola zapojením sa do projektu získala materiálno-technické vybavenie vo forme tréningových a športových pomôcok ako sú trička pre každé dieťa a trénerov, futbalové lopty v dvoch veľkostiach, kužele, prekážky, označovacie méty, koordinačné rebríky a mnoho ďalších.

Hlavnou myšlienkou projektu SFZ je vytvoriť podmienky a priniesť futbal pre najmladšie deti. Prioritou je osvojenie si základných pohybových návykov, rozvíjanie pohybových schopností a kognitívnych funkcií detí. Deťom sa snažím ukázať, že pohyb a futbal je v prvom rade zábava. Každá pohybovo-športová akti­vita má vždy iné zameranie hlavnej časti formou všeobecného pohybového rozvoja, rôznych foriem hier a súťaží. Deti sa na jednotlivých hodinách zoznámia s cvičeniami, ktoré sú zamerané  na rozvoj koordinácie, rýchlosti a obratnosti. Od naháňačiek, prekážkových hier a orientačných hier, až k pohybovým hrám s loptou so zameraním na futbal.

Cieľ projektu:

  1. Ponúknuť všetkým deťom bez rozdielu sociálneho a zdravotného statusu možnosť pravidelnej pohybovej aktivity
  2. Motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať v nich trvalý vzťah k športu
  3. Podpora zdravého životného štýlu
  4. Osvojiť si základné pohybové návyky
  5. Rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku
  6. Rozvoj kognitívnych funkcií detí
  7. Hravými prostriedkami ukázať pozitíva pohybu a samotnej hry – futbalu
  8. Získať čo najviac detí z materskej a základnej školy pre futbalový klub TJ Mútne

 

Peter Bugaj, tréner

O KLUBE

Športový klub TJ Družstevník Mútne bol založený v roku 1967. Za ten čas sa v ňom vystriedalo veľa hráčov. Aktuálne súťažíme v piatich súťažiach a to: muži, dorast, starší a mladší žiaci a prípravka.

Najnovšie články

Partneri

Kontakt

Tel: 0905 975 842

Email: tjmutne@gmail.com